Sản Phẩm Gỗ

SƠN VINA NHẬN BẰNG KHEN

Công ty TNHH Sơn Vina vừa vinh dự được UBND Thị Xã Tân Uyên tặng Bằng Khen đã hưởng ứng phong trào đền ơn đáp nghĩa trên địa bàn năm 2016.

Sáng ngày 27/7/16 tại hội đồng UBND phường Tân Hiệp, Thị Xã Tân Uyên, Tỉnh Bình Dương. Tổ chức trao bằng khen cho các lãnh đạo công ty đã góp phần trong những phong trào đền ơn đáp nghĩa trên địa bàn Thị Xã.


Danh Sách Sản Phẩm

Web Counter
Lượt truy cập